"Paano kung – Spesterra" Youth Video Challenge

Isinalin ni Callia Vernice P. Yosuico

Spesterra banner

Paano kung gumastos tayo ng higit sa kapayapaan at mas mababa sa mga armas?
Halina’t sumali at ibahagi ang iyong boses!

Ang United Nations Office for Disarmament Affairs ay nagsasagawa ng "Paano kung - Spesterra" Youth Video Challenge upang pasiglahin ang interes at kaalaman ng mga kabataan tungkol sa kung paano nakaaapekto ang pag-aalis ng sandata upang magkaroon ng isang mas ligtas, mas tiwasay at likas-kayang mundo para sa lahat.

Galing sa mga salitang Latin na spes (pag-asa) at terra (lupa), ang Spesterra Youth Video Challenge ay nanawagan sa lahat ng mga kabataan na isipin ang isang mundo na walang sandata ng malawakang pagkawasak, kung saan ang mga armas ay mahigpit na binabantayan at ang mga mapagkukunan ay nakalaan sa nasasalat na mga benepisyong panglipunan at pang-ekonomiya para sa mga tao at sa mundo.

Sumali ngayon at ibahagi ang iyong boses! Basahin ang higit pang impormasyon at isumite ang inyong mga video sa https://www.youth4disarmament.org/spesterra-video-challenge(ang nilalaman ay mababasa sa Ingles lamang).

Enter Now

The above work is an unofficial translation. This text is a translation of the original English in an effort to invite as many young people as possible to take part in the “What If - Spesterra” Youth Video Challenge. In case of any inconsistency, the English original will prevail. The text has been provided by a volunteer aiming to provide the most accurate translation possible. Some languages contain regional variations, multiple options for alternative words and multiple ways of spelling titles, terms or phrases. The inclusion of particular words, terms or phrases does not imply an endorsement of the views expressed nor that the material is accurate or without bias. Furthermore, no editorial comment is implied by the omission of terms, titles or phrases. No liability is assumed by the #Youth4Disarmament Initiative for any errors, omissions, or ambiguities in the translations provided.

Join Us!

X

Sign up to our mailing list below.